Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarty konkurs ofert na dotacje wspierające realizację zadań publicznych w 2014 roku

Zarząd Powiatu w Oleśnie

 

ogłasza  otwarty konkurs ofert na dotacje wspierające realizację zadań publicznych w 2014 roku w obszarach: 
1) KULTURY, 
2) WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I REKREACJI

realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Poniżej zamieszczono treść ogłoszenia, regulamin otwartego konkursu ofert oraz wzór oferty.

 

 

Wersja XML