Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Skład osobowy Zarządu Powiatu - kadencja 2014-2018

Skład osobowy Zarządu Powiatu w Oleśnie:

Stanisław Belka - STAROSTA OLESKI - Przewodniczący Zarządu Powiatu

Roland Fabianek - WICESTAROSTA

Janusz Wojczyszyn - Członek Zarządu Powiatu

Damian Hutsch - Członek Zarządu Powiatu

Hubert Imiołczyk - Członek Zarządu Powiatu

Wersja XML