Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podstawy prawne funkcjonowania

Ustawa z dnia 5.06.1998r. o samorządzie powiatowym - tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm PDFsamorzad.pdf DOCustawa o samorządzie powiatowym.doc
 

Ustawa z dnia 26.11.1998r. o finansach publicznych - tekst jednolity Dz.U. z 1998r. Nr 155 poz. 1014 PDFfinanse.pdf DOCXustawa o finansach publicznych.docx
 

Statut Powiatu Oleskiego - DOCstatutpowiatu.doc
 

DOCzmianaStatutu.doc

Wersja XML