Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet 2015

PDFUchwała Nr 606.2014 z dnia 10.12.2014r. Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Oleskiego.pdf

PDFUchwała RP Nr IV.13.15 z dnia 26.01.2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2015-2020.pdf

PDFUchwała nr 605.2014 z dnia 10.12.2014r. Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok Powiatu Oleskiego.pdf

PDFUchwała RP Nr IV.14.15 z dnia 26.01.2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na 2015 rok.pdf

PDFUchwała nr 75.2015 z dnia 23.02.2015r. Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o prawidlowości palnowanej kwoty długu w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2020.pdf

 

Wersja XML