Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Skład osobowy Zarządu Powiatu w kadencji 2010-2014

Skład osobowy Zarządu Powiatu:

Jan Kus - STAROSTA OLESKI - Przewodniczący Zarządu Powiatu

Stanisław Belka - WICESTAROSTA

Lidia Kontny - Członek Zarządu Powiatu

Roland Fabianek - Członek Zarządu Powiatu

Janusz Wojczyszyn - Członek Zarządu Powiatu

Wersja XML