Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

INFORMACJA Starosty Oleskiego o świadczeniu usługi pomocy w komunikowaniu się osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się

Informacja  dla  niesłyszących

Osoby niesłyszące mają prawo do skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Starostwie Powiatowym w Oleśnie.

Osoby zainteresowane pomocą tłumacza powinny zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia w formie podania (DOCXPodanie dla osoby niesłyszacej.docx) w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Szczegółowe zasady korzystania z usług określa Zarządzenie Nr 7/2014 Starosty Oleskiego z dnia 21 sierpnia 2014 roku:
PDFZarządzenie nr 7 2014.pdf

DOCXPodanie dla osoby niesłyszacej.docx
Wersja XML