Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje o ludności powiatu oleskiego

 

POWIAT OLESKI - powierzchnia: 973 km2

 

liczba ludności - 64 293  - stan na 31.12.2019 r. (Dane wg Głównego Urzędu Statystycznego)

 

Dane wg Głównego Urzędu Statystycznego

 

Wersja XML