Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strategia Rozwoju Powiatu Oleskiego na lata 2016-2025 i plan rozowju lokalnego na lata 2016-2020

Plik do pobrania:

PDFUchwała RP Nr XV.95.16 z dnia 30.03.2016r. w sprawie przyjęcia strategii rozwoju Powiatu Oleskiego na lata 2016-2025 i planu rozwoju lokalnego Powiatu .pdf
 

Wersja XML