Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet 2016

PDFUchwała nr 598.2015 z dnia 16.12.2015r. Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie pozytywnej opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok Powiatu Oleskiego.pdf
PDFUchwała nr 599.2015 z dnia 16.12.2015r. Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie pozytywniej opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloeltniej prognozie finansowej Powiatu Oleskiego.pdf
PDFUchwała RP Nr XIII.77.15 z dnia 29.12.2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego.pdf
PDFUchwała RP Nr XIII.78.15 z dnia 29.12.2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2016.pdf
PDFUchwała nr 54.2016 z dnia 3 lutego 2016r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.pdf
PDFUchwała nr 55.2016 z dnia 3 lutego 2016r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej.pdf
 

Wersja XML