Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Organizacyjny

Wydział Organizacyjny

Obowiązki Naczelnika Wydziału pełni Sekretarz Powiatu - inż. Danuta Antas
Z-ca Naczelnika Wydziału - Beata Garncarek

Starostwo Powiatowe w Oleśnie
ul. Pieloka 21
46-300 Olesno
pok. 11, 15

tel. 34/359-78-35 wew. 511
fax 34/359-78-45

e-mail: organizacyjny@powiatoleski.pl
sekretarz-powiatu@powiatoleski.pl
kadry@powiatoleski.pl

 

Wersja XML