Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Finansowy

Wydział Finansowy

Obowiązki Naczelnika Wydziału pełni Skarbnik Powiatu - mgr inż. Roman Neugebauer

Starostwo Powiatowe w Oleśnie
ul. Pieloka 21
46-300 Olesno

pok. 6

tel. 34/359-78-33, -35,  wew. 456
fax 34/359-78-45

e-mail: finansowy@powiatoleski.pl

Wersja XML