Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Administracji Architektoniczno - Budowlanej

 

STAROSTWO POWIATOWE W OLEŚNIE 
46-300 Olesno
 ul. Pieloka 21

tel. 34 359 78 33, 35, 37, fax 34 359 78 45

adres e-mail: budownictwo@powiatoleski.pl

 

p.o. Naczelnika Wydziału - inż. Grzegorz Dorynek

pok. 9a - tel. 34 37 50 619, adres e-mail: g.dorynek@powiatoleski.pl

 

Bezpośrednie numery telefonów do pracowników:

 

Opłatę skarbową w sprawach budowlanych należy dokonać na konto:

Gminy Olesno nr  49 1050 1171 1000 0005 0060 5894


Opłatę za dziennik budowy należy dokonać na konto:

Powiatu Oleskiego nr 29 1020 3668 0000 5902 0015 6729

 

Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej - ZAŁATWIANIE SPRAW
 

Informacja o zgłoszeniach budowy lub wykonania innych robót budowlanych:

Wersja XML