Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem

Starostwo Powiatowe w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Powstańców Śl. 6

tel. 34/375 06 37 - obsługa interesantów
fax. 34/375 06 30
e-mail: 

tel. 34/375 06 31 - Geodeta Powiatowy, Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem

tel. 34/375 06 36 - Oddział Ewidencji Gruntów i Budynków

tel. 34/375 06 39 - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

                                  Powiatowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowych
tel. 34/375 06 32 - kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

tel. 34/375 06 34 - Oddział Gospodarki Mieniem

tel. 34/375 06 33 - kierownik Oddziału Gospodarki Mieniem

tel. 34/375 06 35, 34/375 06 42 - Mapa Numeryczna

 

Adres skrytki na portalu: www.e-puap.gov.pl -  Skrzynka podawcza: /PowiatOleski/SkrytkaESP

 

CZAS PRACY WYDZIAŁU

poniedziałek 7.30 – 15.30 
wtorek 7.30 – 16.00 
środa 7.30 – 15.30 
czwartek 7.30 – 15.30 
piątek 7.30 – 15.00 

 

ZADANIA:

Wydział realizuje zadania z zakresu ustawy z dnia  17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2005r. nr 240, poz. 2027 z późn. zm.) w szczególności:

1. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:

- ewidencji gruntów i budynków

- gleboznawczej klasyfikacji gruntów

- geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu

2. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

3. Zakładanie osnów szczegółowych

4. Zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej

5. Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

EGB 2000 - internetowy serwis informacyjny - System Ewidencji Gruntów, Budynków i Lokali

Wersja XML