Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem - DRUKI DO POBRANIA


Naczelnik Wydziału - mgr inż. Mariusz Chlebowski

Starostwo Powiatowe w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Powstańców Śl. 6

Informacja - tel. 34/350 41 37
fax. 34/350 41 30
e-mail:


Geodeta Powiatowy - tel. 34/350 41 31

tel. 34/350 41 36 -  Oddział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości

tel. 34/350 41 39 - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Powiatowego Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowych

tel. 34/350 41 32 - kierownik

tel. 34/350 41 34 - Oddział Gospodarki Mieniem
tel. 34/350 41 33 - kierownik

ZADANIA:

Wydział realizuje zadania z zakresu ustawy z dnia  17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2005r. nr 240, poz. 2027 z późn. zm.) w szczególności:

1.prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:

- ewidencji gruntów i budynków

- gleboznawczej klasyfikacji gruntów

- geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu

2.koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

3.zakładanie osnów szczegółowych

4.zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej

5.ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

 

 

EGB 2000 - internetowy serwis informacyjny - System Ewidencji Gruntów, Budynków i Lokali

 • Zamawianie dokumentów elektronicznych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Centrum Usług Wspólnych

  Brak opisu obrazka
  Data publikacji: 18-12-2020 14:27
 • Uwaga! Jednostki wykonawstwa geodezyjnego zmiana sposobu logowania w systemie i.KERG

  Brak opisu obrazka
  Data publikacji: 18-12-2020 13:41
 • Wykazy przenumerowanych działek po przeprowadzonych w powiecie oleskim modernizacjach - WYKAZY SYNCHRONIZACYJNE

  Brak opisu obrazka
  Data publikacji: 20-11-2020 13:13
 • STAROSTA OLESKI INFORMUJE

  Starosta Oleski, w ramach uzgodnienia, udostępnia nieodpłatnie jednostkom wykonawstwa geodezyjnego i kartograficznego, które zamierzają wykonywać prace geodezyjne i kartograficzne na terenie Powiatu Oleskiego, program komputerowy GEO-INFO Detla LT w celu jego wykorzystania do sporządzenia plików danych, o których mowa w § 71 ust. 2 pkt. 6  rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 9 listopada 2011 r. Plik instalacyjny można pobrać pod poniższym adresem: http://www.sterowniki.systherm-info.pl/geo-info/GIDelta_Olesno.zip      
  Data publikacji: 05-12-2017 12:41
 • Informacja o utworzeniu bazy BDOT 500

  Brak opisu obrazka
  Działając na podstawie § 10 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2014 r., poz. 897) Starosta Oleski informuje, że z dniem 8 sierpnia 2017 r. utworzona została na terenie powiatu oleskiego  baza  BDOT 500 (Baza Danych Obiektów Topograficznych).
  Data publikacji: 09-08-2017 13:23
 • Informacja o utworzeniu bazy GESUT

  Brak opisu obrazka
  Działając na podstawie art. 5 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014 r., poz. 897) Starosta Oleski informuje, że z dniem 8 sierpnia 2017 r. utworzona została na terenie powiatu oleskiego powiatowa baza GESUT (Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu)
  Data publikacji: 08-08-2017 11:08
Wersja XML