Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2015

PDFBALCERZAK_Katarzyna.pdf - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach

PDFBAROS_Lechosław.pdf - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Praszce

PDFBRYŚ_Krzysztof.pdf - Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Praszce

PDFCHWAŁEK_Horst.pdf - Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie

PDFFLANK_Maciej.pdf - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie

PDFGÓRKA_Jolanta.pdf - Dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Oleśnie

PDFHADAM_Joachim.pdf - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie

PDFHADAŚ_Elżbieta.pdf - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie

PDFKACZOROWSKA_Joanna.pdf - Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu

PDFKORZEC_Elżbieta.pdf - Kierownik Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie

PDFLEŚNIAK_Marek.pdf - Dyrektor Zespołu Szkół w Oleśnie

PDFŁAZIK_Bogusław.pdf - Dyrektor Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim

PDFMAŁYS_Andrzej.pdf - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Radawiu

PDFMIELCZAREK-KOZIOŁEK_Dorota.pdf - Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie

PDFPOLAK_Elżbieta.pdf - Dyrektor Domu Dziecka w Sowczycach

PDFPROCHOTA_Andrzej.pdf - Dyrektor SP ZOZ w Oleśnie

PDFSKRZESZOWSKA_Danuta.pdf - Dyrektor SP Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Dobrodzieniu

PDFWŁÓCZYK_Joachim.pdf - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu


PDFNIEDŹWIEDŹ_Joanna.pdf - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie - urlop bezpłatny
PDFNIEDŹWIEDŹ_Joanna.pdf - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie - urlop bezpłatny

Wersja XML