Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Oleśnie

 • Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych z dnia 1 sierpnia 2022 roku

  Brak opisu obrazka
  W dniu 1 września 2022 r. o godzinie 8.00 zostaną przeprowadzone czynności związane ze wznowieniem punktów granicznych działki oznaczonej numerem 336 obręb ewidencyjny Odcinek z działkami sąsiednimi.    
  Data publikacji: 03-08-2022 09:18
 • Zawiadomienie z dnia 22 lipca 2022 r.

  Brak opisu obrazka
  Treść zawiadomienia w sprawie spotkania informacyjnego dla właścicieli i władających nieruchomościami zlokalizowanymi na obszarze objętym modernizacją ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali dla jednostki ewidencyjnej 160803_5 Olesno - obszar wiejski, obręb ewidencyjny 0001-Wojciechów.
  Data publikacji: 22-07-2022 14:03
 • Zawiadomienie z dnia 22 lipca 2022 r.

  Brak opisu obrazka
  Treść zawiadomienia w sprawie spotkania informacyjnego dla właścicieli i władających nieruchomościami zlokalizowanymi na obszarze objętym modernizacją ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali dla jednostki ewidencyjnej 160803_5 Olesno - obszar wiejski, obręb ewidencyjny 0006-Bodzanowice.
  Data publikacji: 22-07-2022 13:57
 • Ogłoszenie kierownika Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie o konkursie na świadczenia zdrowotne.

  Brak opisu obrazka
  Kierownik Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie działając na podstawie art. 26 ust.3 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. 2022  poz. 633 z późn.zm.) ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne.
  Data publikacji: 19-07-2022 11:26
 • Ogłoszenie o przetargu - Gosławice

  Brak opisu obrazka
  Zarząd Powiatu w Oleśnie działając na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, będących własnością Powiatu Oleskiego, położonych w Gosławicach, oznaczonych numerami działek 123/2, 123/3 (KW OP1L/00044788/9).
  Data publikacji: 06-07-2022 14:03
 • Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych z dnia 21 czerwca 2022 roku

  Brak opisu obrazka
  W dniu 12 lipca 2022 r. o godzinie 10.00 zostaną przeprowadzone czynności związane z ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w obrębie ewidencyjnym Dalachów, gmina Rudniki oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami 110 i 109 km. 2 z działkami sąsiednimi.
  Data publikacji: 23-06-2022 15:02
 • Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych z dnia 13 czerwca 2022 roku

  Brak opisu obrazka
  W dniu 14 lipca 2022 r. o godzinie 12.00 zostaną przeprowadzone czynności związane z ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w obrębie ewidencyjnym Odcinek, gmina Rudniki oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami 132, 94, 259, 664, 749 z działkami sąsiednimi,  których numery wymieniono w załączniku.  
  Data publikacji: 15-06-2022 09:52
 • Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia znaków granicznych z dnia 9 czerwca 2022 r.

  Brak opisu obrazka
  W dniu 1 lipca 2022 r. o godzinie 8.30 w obrębie ewidencyjnym Łąka, jednostka ewidencyjna Zębowice zostaną przeprowadzone czynności wznowienia znaków granicznych działki numer 290 z działkami 287, 289, 291, 2. W dniu 1 lipca 2022 r. o godzinie 9.00 w obrębie ewidencyjnym Łąka, jednostka ewidencyjna Zębowice zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oznaczonych numerami 290, 287, 289, 291, 2.  
  Data publikacji: 10-06-2022 13:38
 • Ogłoszenie o przetargu - Olesno

  Brak opisu obrazka
  Zarząd Powiatu w Oleśnie, działając na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego nr 3 zlokalizowanego w budynku prosektorium, znajdującego się w Oleśnie przy ul. Klonowej, na nieruchomości będącej własnością Powiatu Oleskiego, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem działki 1280 (KW OP1L/00050286/5). DOCXOgłoszenie o przetargu - Olesno.docx DOCXInformacja o wyniku przetargu.docx  
  Data publikacji: 02-06-2022 14:47
 • Zarządzenie 17/2022 Starosty Oleskiego z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków

  Brak opisu obrazka
  Treść zarządzenia Starosty Oleskiego nr 17/2022 z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali dla obrębów: 0001-Wojciechów oraz trybu postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.
  Data publikacji: 20-05-2022 10:37
Wersja XML