Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Oleśnie

 • OGŁOSZENIE O NABORZE na wolne stanowisko pracy - KIEROWNIKA POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ z dnia 20.10.2020

  Data publikacji: 20-10-2020 13:54
 • OGŁOSZENIE O NABORZE - podinspektora w Oddziale Gospodarki Mieniem w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem z dnia 20.10.2020

  Data publikacji: 20-10-2020 13:28
 • INFORMACJA dotycząca braku dojazdu do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz do Powiatowego Zarządu Dróg.

  Informujemy, że w związku z remontem drogi, przy ulicy Konopnickiej w Oleśnie w dniach: od 21-do 23 października 2020r. (środa - piątek) nie będzie możliwości dojazdu do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz do Powiatowego Zarządu Dróg.
  Data publikacji: 20-10-2020 09:34
 • KOMUNIKAT STAROSTY OLESKIEGO

  Brak opisu obrazka
  Z  dniem 19 października 2020 roku wprowadza się ograniczenie bezpośredniej obsługi interesantów
  Data publikacji: 16-10-2020 13:26
 • WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA OBSŁUGI INTERESANTÓW W WYDZIALE GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I GOSPODARKI MIENIEM

  Brak opisu obrazka
     
  Data publikacji: 16-10-2020 08:09
 • Zawiadomienie z dnia 05.10.2020 r.

  Brak opisu obrazka
  Starosta Oleski informuje wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych, że pisemne zastrzeżenia do wyników weryfikacji zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych, zgłaszane w trybie art. 12b ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 276 z późn. zm.) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, powinny być kierowane, stosownie do przepisów art. 63 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), przez elektroniczną skrzynkę podawczą Starostwa Powiatowego w Oleśnie, utworzoną na podstawie przepisów ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2020 r. poz.346). Adres portalu: www.e-puap.gov.pl Skrzynka podawcza: /PowiatOleski/SkrytkaESP
  Data publikacji: 05-10-2020 08:36
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY OLESKIEGO

  Data publikacji: 02-10-2020 14:52
 • KOMUNIKAT STAROSTY OLESKIEGO

  K O M U N I K A T !

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 
w związku z wystąpieniem stanu epidemii 
(Dz.U. 2020 poz. 1356) PRZYPOMINAM
o obowiązku zasłaniania ust i nosa na terenie budynku przez interesantów Starostwa Powiatowego w Oleśnie.

STAROSTA OLESKI                                                                    mgr Roland Fabianek
  K O M U N I K A T ! Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 1356) PRZYPOMINAM o obowiązku zasłaniania ust i nosa na terenie budynku przez interesantów Starostwa Powiatowego w Oleśnie. STAROSTA OLESKI mgr Roland Fabianek                                                                                                                                             
  Data publikacji: 28-09-2020 08:59
 • INFORMACJA

  Brak opisu obrazka
  Starosta Oleski informuje, że z uwagi na migrację danych związanych z wdrożeniem projektu pod nazwą "e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego" mogą wystąpić przerwy w działaniu usługi iKERG. Powyższe działania mają charakter zamierzonych przerw w działaniu systemu iKERG szerzej opisane w § 4 ust. 2 umów o zgłaszanie prac drogą elektroniczną zawartą pomiędzy Starostą Oleskim, a wykonawcami prac geodezyjnych i kartograficznych.
  Data publikacji: 22-09-2020 15:51
 • Zawiadomienie o III przetargu Gosławice

  Brak opisu obrazka
  Data publikacji: 01-09-2020 13:10
Wersja XML