Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Oleśnie

 • Wykazy przenumerowanych działek po przeprowadzonych w powiecie oleskim modernizacjach - WYKAZY SYNCHRONIZACYJNE

  Brak opisu obrazka
  Data publikacji: 20-11-2020 13:13
 • Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia znaków granicznych z dnia 12.11.2020 r.

  Brak opisu obrazka
  Data publikacji: 13-11-2020 14:02
 • Zawiadomienia o czynnościach ustalenia granic

  Brak opisu obrazka
  Data publikacji: 12-11-2020 15:15
 • KOMUNIKAT Starosty Oleskiego z dnia 27 października 2020 r.

  Brak opisu obrazka
  Starosta Oleski informuje, że w celu realizacji przepisu art. 40 a, ust.2, pkt 1, lit. g,i,j  ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276, z późn. zm) nieodpłatne udostępnianie danych dotyczących szczegółowych osnów geodezyjnych, działek ewidencyjnych w zakresie ich identyfikatorów i geometrii oraz danych dotyczących budynków w zakresie ich identyfikatorów, geometrii i rodzaju według Klasyfikacji Środków Trwałych odbywa się za pośrednictwem usługi pobierania danych przestrzennych WFS, dostępnej pod adresem: http://185.253.229.45/cgi-bin/olesno-dane 
  Data publikacji: 27-10-2020 14:31
 • KOMUNIKAT STAROSTY OLESKIEGO

  Brak opisu obrazka
  Z  dniem 19 października 2020 roku wprowadza się ograniczenie bezpośredniej obsługi interesantów
  Data publikacji: 16-10-2020 13:26
 • WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA OBSŁUGI INTERESANTÓW W WYDZIALE GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I GOSPODARKI MIENIEM

  Brak opisu obrazka
     
  Data publikacji: 16-10-2020 08:09
 • Zawiadomienie z dnia 05.10.2020 r.

  Brak opisu obrazka
  Starosta Oleski informuje wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych, że pisemne zastrzeżenia do wyników weryfikacji zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych, zgłaszane w trybie art. 12b ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 276 z późn. zm.) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, powinny być kierowane, stosownie do przepisów art. 63 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), przez elektroniczną skrzynkę podawczą Starostwa Powiatowego w Oleśnie, utworzoną na podstawie przepisów ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2020 r. poz.346). Adres portalu: www.e-puap.gov.pl Skrzynka podawcza: /PowiatOleski/SkrytkaESP
  Data publikacji: 05-10-2020 08:36
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY OLESKIEGO w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: budowie drogi gminnej nr 102999 O, ul. Jaśminowej w Dobrodzieniu wraz z niezbędną infrastrukturą

  Data publikacji: 02-10-2020 14:52
 • KOMUNIKAT STAROSTY OLESKIEGO

  K O M U N I K A T !

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 
w związku z wystąpieniem stanu epidemii 
(Dz.U. 2020 poz. 1356) PRZYPOMINAM
o obowiązku zasłaniania ust i nosa na terenie budynku przez interesantów Starostwa Powiatowego w Oleśnie.

STAROSTA OLESKI                                                                    mgr Roland Fabianek
  K O M U N I K A T ! Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 1356) PRZYPOMINAM o obowiązku zasłaniania ust i nosa na terenie budynku przez interesantów Starostwa Powiatowego w Oleśnie. STAROSTA OLESKI mgr Roland Fabianek                                                                                                                                             
  Data publikacji: 28-09-2020 08:59
 • INFORMACJA

  Brak opisu obrazka
  Starosta Oleski informuje, że z uwagi na migrację danych związanych z wdrożeniem projektu pod nazwą "e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego" mogą wystąpić przerwy w działaniu usługi iKERG. Powyższe działania mają charakter zamierzonych przerw w działaniu systemu iKERG szerzej opisane w § 4 ust. 2 umów o zgłaszanie prac drogą elektroniczną zawartą pomiędzy Starostą Oleskim, a wykonawcami prac geodezyjnych i kartograficznych.
  Data publikacji: 22-09-2020 15:51
Wersja XML