Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Biuro Rady i Zarządu

Biuro Rady i Zarządu

ul. Pieloka 21
46-300 Olesno

pok. 10

tel. 34/359-78-33,35,37 wew. 109
fax 34/359-78-45

e-mail:

Do  podstawowych zadań Biura w zakresie obsługi Rady należy prowadzenie następujących spraw:

1. W zakresie obsługi Rady i jej Komisji:

1) obsługa kancelaryjno-biurowa Rady i jej Komisji, w tym:

2) organizacja kontroli społecznych Komisji Rady,

3) organizowanie działań związanych z nawiązywaniem i rozwijaniem współpracy oraz wymianą doświadczeń z innymi Radami,

4) upowszechnianie i przekazywanie środkom masowego przekazu informacji o działalności Rady.

2. W zakresie obsługi biurowej Zarządu:

1) obsługa posiedzeń Zarządu,
2) koordynowanie prac związanych z realizacją aktów prawnych Zarządu i Starosty,
3)  zbieranie i opracowywanie materiałów dla potrzeb Zarządu,
4) prowadzenie rejestru upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Zarządu.

3. Przy realizacji zadań Biuro Rady i Zarządu współpracuje z wydziałami Starostwa.

4. Inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związane z zadaniami wydziału.

Wersja XML