Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Powiat Oleski  uczestniczy  w realizacji rządowego Programu Wieloletniego
pn. „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

 

 

Wersja XML