Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet 2017

PDFUchwała RP Nr XXI.161.16 z dnia 28.12 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2017.pdf
PDFUchwała RP Nr XXI.160.16 z dnia 28.12.2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego.pdf
PDFUchwała nr 534.2016 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 13.12.2016r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2017-2027.pdf
PDFUchwała nr 533.2016 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 13.12.2016r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Oleskiego na 2017 rok.pdf
PDFUchwała nr 532.2016 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 13.12.2016r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Oleskiego na 2017 rok.pdf
PDFUchwała nr 25.2017 z dnia 9.02.2017r. Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Oleskiego.pdf
PDFUchwała nr 69.2017 z dnia 9.02.2017r. Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego uchwałą budżetową Powiatu Oleskiego na 2017r..pdf
 

Wersja XML