Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Oleśnie

 

KOMUNIKAT

POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W OLEŚNIE

 

Nowe zasady przyjęć w Urzędzie

 1. Wizyty interesantów umawiamy telefonicznie (tel. 34 359 80 26) na konkretny dzień i godzinę. Podczas rozmowy prosimy o podanie celu wizyty i informacji niezbędnych w sprawie (numeru sprawy) oraz numeru telefonu kontaktowego. Na umówione spotkanie zapraszamy Państwa osobiście, nie wcześniej niż 5 minut przed wyznaczoną godziną.

 2. Umówionym osobom nie mogą towarzyszyć inne osoby, w tym pełnomocnicy czy członkowie rodziny.

 3. W przypadku osób chorych, z niepełnosprawnościami, niesamodzielnych, itp. na spotkanie zamiast strony powinien zapisać się wyłącznie pełnomocnik.

 4. Prosimy o zakrywanie ust i nosa podczas całej wizyty w Urzędzie maseczką lub przyłbicą. Niestety osoby, które się nie zastosują do naszej prośby, nie zostaną wpuszczone do Urzędu.

 5. Prosimy o zabranie ze sobą na spotkanie własnego długopisu.

 6. Osób nieumówionych nie przyjmujemy.

 7. Decyzję o przyjęciu klienta podejmuje pracownik, który poprowadzi spotkanie.

 

Podstawy prawne:

• ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.),

• ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.),

• rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491, z późn. zm.),

• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878, z późn. zm.).

 

Procedury te będą obowiązywały do odwołania.

 

Prosimy o zrozumienie dla przyjętego sposobu postępowania.

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Oleśnie                             

ul. Kossaka 5

46-300 Olesno

tel./fax: 34 359 80 26

e-mail:

http://www.winb.opole.pl/olesno.php

Godziny pracy Inspektoratu:

poniedziałek od 7:30 do 15:30
wtorek od 7:30 do 17:00
środa od 7:30 do 15:30
czwartek od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w powiecie oleskim: Regina Urbanek

 

Utworzony z dniem 01.01.1999r. Na mocy art. 40 ustawy z dnia 13.10.1998 r. (Dz. U. nr 133, poz. 872) przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracje publiczną.
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
PDFKLAUZULA INFORMACYJNA.pdf
PDFzarządzenie w sprawie wyznaczenia Koordynatora ds. dostępności.pdf
Funkcję Koordynatora ds. dostępności w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Oleśnie pełni Krzysztof Mysiura- tel. kontaktowy 34 359 80 26

 
SPRAWOZDANIA FINANSOWE
 
SPRAWOZDANIA ZA ROK 2019
PDFBilans 2019r..pdf
PDFInformacja dodatkowa za 2019r..pdf
PDFRachunek zysków i strat 2019r..pdf
PDFZestawienie zmian w funduszu 2019r..pdf
 
 
SPRAWOZDANIA ZA ROK 2018
PDFBilans 2018r..pdf
PDFInformacja dodatkowa za 2018r..pdf
PDFRachunek zysków i strat 2018r..pdf
PDFZestawienie zmian w funduszu 2018r..pdf
 
 
KOMUNIKATY
 
PDFKomunikat Prezesa-Krajowej-Izby-Kominiarzy-2020-MZ-64.pdf
PDFHarmonogram akcji Bezpieczne wakacje 2020.pdf
PDFKomunikat do właścicieli i zarządców obiektów małej infrastruktury 2020.pdf
 
 •  W związku z Zarządzeniem Nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Oleśnie informuje, że w dniu 27 grudnia 2019 r. (piątek) inspektorat będzie nieczynny. Wyznaczonym dniem pracy jest 14 grudnia 2019 r. (sobota).
 • W związku z powtarzającymi się przypadkami występowania zdarzeń związanych z wybuchami gazu informujemy, iż na właścicielu lub zarządcy spoczywa obowiązek rocznej kontroli okresowej dotyczącej sprawdzenia stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) - wymaganych art.62 ust.1 pkt 1 lit.c Prawa budowlanego.
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie oleskim będzie nieczynny w dniu 24.12.2018r.,w zamian urząd będzie czynny w sobotę 15 grudnia. Zgodnie z zarządzeniem nr 17 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej
PDFKomunikat PINB do właścicieli i zarządców 2019.pdf
PDFKomunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy 2019.pdf
PDFHarmonogram akcji Bezpieczne wakacje 2019.pdf
PDFKomunikat GINB do właścicieli i zarządców- zagrożenia w okresie zimowym.pdf
PDFKomunikat GINB do właścicieli i zarządców placów zabaw.pdf
PDFHarmonogram akcji Bepieczne wakacje 2018.pdf
PDFKomunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy.pdf
PDFKomunikat PINB w sprawie wolnego 4 maja.pdf
 
Poniżej aktualne druki wniosków, zawiadomień spraw, które można załatwić w Inspektoracie.
 
Jednocześnie informuje się, że bezpośredni dostęp do serwisu Dziennika Ustaw można uzyskać za pomocą linku http://dziennikustaw.gov.pl, a do serwisu Monitora Polskiego http://monitorpolski.gov.pl
 
Informuję,że pod adresem https://budowlaneabc.gov.pl/ został uruchomiony praktyczny portal informacyjny budowlane ABC
 

DRUKI

Do rozpoczęcia budowy:

PDFInformacja BIOZ.pdf
PDFoświadczenie inspektora nadzoru.pdf
PDFoświadczenie kierownika budowy.pdf
PDFzawiadomienie o rozpoczęciu budowy.pdf

Do zakończenia budowy:

PDFczęść informacyjna.pdf
PDFoświadczenie geodety.pdf
PDFzawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych.pdf

Do pozwolenia na użytkowanie:

PDFczęść informacyjna.pdf
PDFoświadczenie geodety.pdf
PDFoświadczenie inwestora.pdf
PDFwniosek pozwolenia na użytkowanie.pdf
PDFwniosek pozwolenia na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót.pdf
PDFwniosek pozwolenia na użytkowanie-proj.bud. zamienny, wznowienie robót.pdf

Inne druki:

PDFwniosek o wydanie zaświadczenia.pdf
PDFwzór zawiadomienia z art.62 ust.1 pkt 3 Pb.pdf

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML