Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Oleśnie

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Do 28 lutego br. wprowadza się pracę zdalną urzędu i całkowite ograniczenie bezpośredniego przyjmowania i załatwiania spraw przez Petentów i Interesantów.

Sprawy załatwiane będą za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, drogą pocztową oraz skrzynki podawczej tut. urzędu

W sprawach bardzo pilnych prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny pod numerem

34 359 80 26

 


Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie oleskim

 

W związku z możliwym wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi bezpieczeństwa mienia lub środowiska właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art.61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r. poz.256 z późn.zm.)

 

W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy dbałość o należyty stan techniczny budynku, w tym nie dopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odsłaniania dachu i elementów elewacji budynku. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli brył, nawisów lodowych i śniegowych mogących zagrozić bezpieczeństwo osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku.

 

Należy przy tym pamiętać, że niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać ogromne zagrożenie zarówno dla samego budynku jak i osób wykonujących te prace. Dlatego muszą być one prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

 

Przypominam jednocześnie, że niewłaściwe utrzymanie i użytkowanie obiektu budowlanego oraz nie zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego zagrożone jest grzywną nie mniejszą niż 100 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (zgodnie z art.91a ustawy- Prawo budowlane)

 

W związku z powyższym, w celu uniknięcia zagrożenia zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnienie obowiązków wynikających z ww. przepisów.

 

 

 

INFORMACJA

W związku ze wzrostem zachorowań wirusem SARS-CoV-2 wprowadzone zostały nowe zasady działania PINB umożliwiające ograniczenie osobistych kontaktów z klientami przy jednoczesnym zachowaniu możliwie normalnej realizacji zadań Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zgodnie z właściwością określoną Prawem budowlanym.

W zakresie ograniczenia konieczności osobistych kontaktów z klientami utworzono skrzynkę podawczą(tzw.wrzutnię), która jest ustawiona przed drzwiami wejściowymi do biura PINB. Umożliwia ona przekazywanie kompletu dokumentów wymaganych przepisami (bez fizycznego kontaktu z pracownikami inspektoratu).

Potwierdzenie złożenia dokumentów w skrzynce podawczej jest możliwe za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez składającego dokumenty do skrzynki podawczej.

Jednocześnie informuję, że dostępna jest również poczta elektroniczna inspektoratu :

pinb@interka.pl

Informuję również o możliwości uzyskania informacji telefonicznej pod numerem telefonu stacjonarnego 34 359 80 26 lub 606 605 441(powiatowy inspektor nadzoru budowlanego).

Dostarczone dokumenty zostaną zwrócone po ich wykorzystaniu zgodnie z przepisami. Zwrot dokumentów odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej lub osobiście po telefonicznym umówieniu się z pracownikiem PINB.

W/W informacje dotyczą w szczególności w zakresie :


 

                                                                                                                                                     mgr inż. Regina Urbanek

                                                                                                                                                     Powiatowy Inspektor

                                                                                                                                                     Nadzoru Budowlanego

                                                                                                                                                      w powiecie oleskim

 

Przed nami IV fala epidemii koronawirusa. To, jak przebiegnie ona w regionie, w dużej mierze zależy od nas samych.

Nie wszyscy zdecydowali się na szczepienia przeciwko Covid-19, a – na tę chwilę, jedynie one są w stanie nie dopuścić do ciężkiego przebiegu tej choroby - zachęcamy do obejrzenia spotu stworzonego przez Opolski Urząd Wojewódzki wspólnie z TVP3 Opole na stronie https://www.facebook.com/tvpopole/videos/701061567528514/

 

W województwie opolskim uruchomiony został nowy model obsługi podatników w Urzędzie Skarbowym. Załatwienie sprawy podczas bezpośredniej wizyty w urzędzie będzie możliwe po jej wcześniejszym umówieniu. Poniżej link do strony jak umówić wizytę w urzędzie skarbowym.

http://bip.powiatoleski.pl/download/attachment/26187/eus_mix_ost7.jpeg

www.podatki.gov.pl/e-wizyta-w-urzedzie-skarbowym