Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Oleśnie

 

KOMUNIKAT

POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W OLEŚNIE

 

Nowe zasady przyjęć w Urzędzie

 1. Wizyty interesantów umawiamy telefonicznie (tel. 34 359 80 26) na konkretny dzień i godzinę. Podczas rozmowy prosimy o podanie celu wizyty i informacji niezbędnych w sprawie (numeru sprawy) oraz numeru telefonu kontaktowego. Na umówione spotkanie zapraszamy Państwa osobiście, nie wcześniej niż 5 minut przed wyznaczoną godziną.

 2. Umówionym osobom nie mogą towarzyszyć inne osoby, w tym pełnomocnicy czy członkowie rodziny.

 3. W przypadku osób chorych, z niepełnosprawnościami, niesamodzielnych, itp. na spotkanie zamiast strony powinien zapisać się wyłącznie pełnomocnik.

 4. Prosimy o zakrywanie ust i nosa podczas całej wizyty w Urzędzie maseczką lub przyłbicą. Niestety osoby, które się nie zastosują do naszej prośby, nie zostaną wpuszczone do Urzędu.

 5. Prosimy o zabranie ze sobą na spotkanie własnego długopisu.

 6. Osób nieumówionych nie przyjmujemy.

 7. Decyzję o przyjęciu klienta podejmuje pracownik, który poprowadzi spotkanie.

 

Podstawy prawne:

• ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.),

• ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.),

• rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491, z późn. zm.),

• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878, z późn. zm.).

 

Procedury te będą obowiązywały do odwołania.

 

Prosimy o zrozumienie dla przyjętego sposobu postępowania.

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Oleśnie                             

ul. Kossaka 5

46-300 Olesno

tel./fax: 34 359 80 26

e-mail:

http://www.winb.opole.pl/olesno.php

Godziny pracy Inspektoratu:

poniedziałek od 7:30 do 15:30
wtorek od 7:30 do 17:00
środa od 7:30 do 15:30
czwartek od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w powiecie oleskim: Regina Urbanek

 

Utworzony z dniem 01.01.1999r. Na mocy art. 40 ustawy z dnia 13.10.1998 r. (Dz. U. nr 133, poz. 872) przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracje publiczną.
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
PDFKLAUZULA INFORMACYJNA.pdf
 
SPRAWOZDANIA FINANSOWE
 
SPRAWOZDANIA ZA ROK 2019
PDFBilans 2019r..pdf
PDFInformacja dodatkowa za 2019r..pdf
PDFRachunek zysków i strat 2019r..pdf
PDFZestawienie zmian w funduszu 2019r..pdf
 
 
SPRAWOZDANIA ZA ROK 2018
PDFBilans 2018r..pdf
PDFInformacja dodatkowa za 2018r..pdf
PDFRachunek zysków i strat 2018r..pdf
PDFZestawienie zmian w funduszu 2018r..pdf
 
 
KOMUNIKATY
 
PDFHarmonogram akcji Bezpieczne wakacje 2020.pdf
PDFKomunikat do właścicieli i zarządców obiektów małej infrastruktury 2020.pdf
 
 •  W związku z Zarządzeniem Nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Oleśnie informuje, że w dniu 27 grudnia 2019 r. (piątek) inspektorat będzie nieczynny. Wyznaczonym dniem pracy jest 14 grudnia 2019 r. (sobota).
 • W związku z powtarzającymi się przypadkami występowania zdarzeń związanych z wybuchami gazu informujemy, iż na właścicielu lub zarządcy spoczywa obowiązek rocznej kontroli okresowej dotyczącej sprawdzenia stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) - wymaganych art.62 ust.1 pkt 1 lit.c Prawa budowlanego.
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie oleskim będzie nieczynny w dniu 24.12.2018r.,w zamian urząd będzie czynny w sobotę 15 grudnia. Zgodnie z zarządzeniem nr 17 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej
PDFKomunikat PINB do właścicieli i zarządców 2019.pdf
PDFKomunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy 2019.pdf
PDFHarmonogram akcji Bezpieczne wakacje 2019.pdf
PDFKomunikat GINB do właścicieli i zarządców- zagrożenia w okresie zimowym.pdf
PDFKomunikat GINB do właścicieli i zarządców placów zabaw.pdf
PDFHarmonogram akcji Bepieczne wakacje 2018.pdf
PDFKomunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy.pdf
PDFKomunikat PINB w sprawie wolnego 4 maja.pdf
 
Poniżej aktualne druki wniosków, zawiadomień spraw, które można załatwić w Inspektoracie.
 
Jednocześnie informuje się, że bezpośredni dostęp do serwisu Dziennika Ustaw można uzyskać za pomocą linku http://dziennikustaw.gov.pl, a do serwisu Monitora Polskiego http://monitorpolski.gov.pl
 
Informuję,że pod adresem https://budowlaneabc.gov.pl/ został uruchomiony praktyczny portal informacyjny budowlane ABC
 

DRUKI

Do rozpoczęcia budowy:

PDFInformacja BIOZ.pdf
PDFoświadczenie inspektora nadzoru.pdf
PDFoświadczenie kierownika budowy.pdf
PDFzawiadomienie o rozpoczęciu budowy.pdf

Do zakończenia budowy:

PDFczęść informacyjna.pdf
PDFoświadczenie geodety.pdf
PDFzawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych.pdf

Do pozwolenia na użytkowanie:

PDFczęść informacyjna.pdf
PDFoświadczenie geodety.pdf
PDFoświadczenie inwestora.pdf
PDFwniosek pozwolenia na użytkowanie.pdf
PDFwniosek pozwolenia na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót.pdf
PDFwniosek pozwolenia na użytkowanie-proj.bud. zamienny, wznowienie robót.pdf

Inne druki:

PDFwniosek o wydanie zaświadczenia.pdf
PDFwzór zawiadomienia z art.62 ust.1 pkt 3 Pb.pdf

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML