Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostęp do informacji nieudostępnionych w BIP

Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznych (Dz.U. Nr 112 poz. 1198) informujemy, że udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Oleśnie następuje poprzez:

1) Wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego;

2) Udostępnienie dokumentów na pisemny wniosek, złożony w Starostwie Powiatowym - DOCwniosek.doc

Nie jest wymagany wniosek w przypadu dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie.
Wersja XML