Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet 2018

PDFUchwała RP Nr XXXI.245.17 z dnia 28.12.2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2018.pdf
PDFUchwała RP Nr XXXI.244.17 z dnia 28.12.2017r. w sprawie uchwale wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego.pdf
PDFUchwała Nr 563.2017 z dnia 15.12.2017r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Oleskiego na 2018 r..pdf
PDFUchwała Nr 564.2017 z dnia 15.12.2017r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Oleskiego na 2018r..pdf
PDFUchwała Nr 565.2017 z dnia 15.12.2017r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Oleskiego.pdf
PDFUchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu Nr 42.2018 z dnia 7.02.2018r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Oleskiego.pdf
PDFUchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu Nr 66.2018 z dnia 7.02.2018r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Powiatu Oleskiego na 2018 rok.pdf
 

Wersja XML