Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Oleśnie

 1. Strona główna

 2. O nas

 3. Aktualności

 4. Historia

 5. Kącik rodzica

 6. Oferta poradni

 7. Raport

 8. Statut

 9. Galeria

 10. Druki do pobrania

 11. Sprawozdania finansowe  

 12. Petycje                                                                       

 

Procedury bezpieczeństwa w PPP-P w Oleśnie z uwagi na

stan epidemii SARS-COV19 dotyczące klientów poradni

(opracowane w oparciu o rekomendacje GIS, MEN)

 

Szanowni Państwo, z uwagi na utrzymujący się stan epidemii, Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Oleśnie od 4 maja 2020r. pracuje w tzw. reżimie sanitarnym, co ma sprzyjać bezpieczeństwu naszych klientów oraz pracowników placówki. Bardzo prosimy o bezwzględne przestrzeganie ustalonych zasad.

 

 

1. Zgłaszanie dziecka na badanie wyłącznie telefonicznie; 34 358 28 74

 

2. W sytuacji podawania terminu na wizytę w poradni, pracownik przeprowadza ankietę dotyczącą stanu zdrowia dziecka i opiekuna. Ponownie ankieta jest wykonywana w dniu wizyty. Przyjmowane są tylko osoby zdrowe; temperatura poniżej 37 stopni.

 

3. Na badanie z dzieckiem zgłasza się 1 rodzic/opiekun prawny, na konkretnie ustaloną godzinę! (nie wcześniej i nie później).

 

4. Rodzic i dziecko obowiązkowo w maseczce/przyłbicy; dezynfekcja rąk przed wejściem do gabinetu.

 

5. W poczekalni poradni na 2 piętrze może znajdować się jednorazowo 1 osoba (można czekać na dziecko na parterze budynku).

 

6. Z uwagi na wąski korytarz wejście i wyjście z poradni jest rozdzielone!

 

7. W sekretariacie poradni może znajdować się jednocześnie 1 osoba (oprócz pracowników sekretariatu).

 

8. Druki obowiązujące w poradni do pobrania ze strony BIP Starostwo Powiatowe w Oleśnie w zakładce „Jednostki organizacyjne - PPP-P w Oleśnie” (wniosek do kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego, wczesnego wspomagania rozwoju; zaświadczenia lekarskiego; wzoru opinii).

 

 

 Z poważaniem Jolanta Górka dyrektor PPP-P w Oleśnie

 

Wersja XML