Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości będących własnością Powiatu Oleskiego, przeznaczonych do sprzedaży

 

ODTWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Gosławice.odt
 

 

 

Wersja XML