Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dom Dziecka w Sowczycach

Dom Dziecka w Sowczycach
ul. Długa 37
Sowczyce
46-300 OLESNO
tel. 34/359 63 30

 

PDFSprawozdanie finansowe za rok 2021 - Dom Dziecka w Sowczycach.pdf


PDFBilans za 2020.pdf 
PDFZestawienie zmian w funduszu 2020.pdf
PDFInformacja dodatkowa za 2020.pdf
PDFRachunek zysków i strat 2020.pdf
PDFStan odpisów aktualizujących należności 2020.pdf


PDFBilans za 2019 r..pdf
PDFInformacja dodatkowa za 2019 r..pdf
PDFRachunek zysków i strat za 2019 r..pdf
PDFZestawienie zmian w funduszu za 2019 r..pdf


PDFBILANS ZA 2018 R..pdf
PDFINFORMACJA DODATKOWA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI ZA 2018 R..pdf
PDFRACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 2018 R..pdf
PDFZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI ZA 2018 R..pdf
 

Wersja XML