Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Badania przesiewowe

Badania przesiewowe

 

Jak co roku Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Oleśnie zaprasza wszystkie  szkoły i przedszkola z terenu powiatu oleskiego do udziału w akcji badań przesiewowych, stanowiących skuteczną profilaktykę niepowodzeń szkolnych uczniów na etapie edukacji wczesnoszkolnej.

 

Badania przesiewowe prowadzone będą przez pracowników Poradni na terenie szkoły lub przedszkola. Oferujemy przesiewowe badania logopedyczne ( dzieci 5-6 letnich) oraz przesiewowe badania funkcji percepcyjno – motorycznych (głównie u dzieci 6 letnich oraz uczniów kl. I-II SP)

Powyższe działania mają na celu:

 

Zapraszamy Dyrektorów przedszkoli i szkół do przesyłania zgłoszeń na badania przesiewowe

(w wersji tradycyjnej, elektronicznej bądź faxem).

 

Przypominamy także, że do przeprowadzenia badań wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.

Wersja XML