Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokoły Zarządu Powiatu - kadencja 2018-2023

PDFProtokół Nr 1.2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu odbytego w dniu 6.12.2018r..pdf
PDFProtokół Nr 2.2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu odbytego w dniu 11.12.2018r..pdf
PDFProtokół Nr 3.2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu odbytego w dniu 20.12.2018r..pdf
PDFProtokół Nr 4.2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu odbytego w dniu 21.12.2018r..pdf
PDFProtokół Nr 5.2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu odbytego w dniu 28.12.2018r..pdf
PDFProtokół Nr 6.2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu odbytego w dniu 16.01.2019r..pdf
PDFProtokół Nr 7.2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Oleśnie odbytego w dniu 24.01.2019r..pdf
PDFProtokół Nr 8.2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Oleśnie odbytego w dniu 29.01.2019r..pdf
PDFProtokół Nr 9.2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Oleśnie odbytego w dniu 11.02.2019r..pdf
PDFProtokół Nr 10.2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Oleśnie odbytego w dniu 20.02.2019r..pdf
PDFProtokół Nr 11.2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Oleśnie odbytego w dniu 28.02.2019r..pdf
PDFProtokół Nr 12.2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Oleśnie odbytego w dniu 06.03.2019r..pdf
PDFProtokół Nr 13.2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Oleśnie odbytego w dniu 19.03.2019r..pdf
PDFProtokół Nr 14.2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Oleśnie odbytego w dniu 29.03.2019r..pdf
PDFProtokół Nr 15.2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Oleśnie odbytego w dniu 03.04.2019r..pdf
PDFProtokół Nr 16.2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Oleśnie odbytego w dniu 11.04.2019r..pdf
PDFProtokół Nr 17.2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Oleśnie odbytego w dniu 29.04.2019r..pdf
PDFProtokół Nr 18.2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Oleśnie odbytego w dniu 13.05.2019r..pdf
PDFProtokół Nr 19.2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Oleśnie odbytego w dniu 21.05.2019r..pdf
PDFProtokół Nr 20.2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Oleśnie odbytego w dniu 30.05.2019r..pdf
PDFProtokół Nr 21.2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Oleśnie odbytego w dniu 11.06.2019r..pdf
PDFProtokół Nr 22.2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Oleśnie odbytego w dniu 17.06.2019r..pdf
PDFProtokół Nr 23.2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Oleśnie odbytego w dniu 28.06.2019r..pdf
PDFProtokół Nr 24.2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Oleśnie odbytego w dniu 11.07.2019r..pdf
PDFProtokół Nr 25.2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Oleśnie odbytego w dniu 15.07.2019r..pdf
PDFProtokół Nr 26.2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Oleśnie odbytego w dniu 31.07.2019r..pdf
PDFProtokół Nr 27.2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Oleśnie odbytego w dniu 8.08.2019r..pdf
PDFProtokół Nr 28.2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Oleśnie odbytego w dniu 28.08.2019r..pdf
PDFProtokół Nr 29.2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Oleśnie odbytego w dniu 5.09.2019r..pdf
PDFProtokół Nr 30.2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Oleśnie odbytego w dniu 18.09.2019r..pdf
PDFProtokół Nr 31.2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Oleśnie odbytego w dniu 26.09.2019r..pdf
PDFProtokół Nr 32.2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Oleśnie odbytego w dniu 08.10.2019r..pdf
PDFProtokół Nr 33.2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Oleśnie odbytego w dniu 21.10.2019r..pdf
PDFProtokół Nr 34.2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Oleśnie odbytego w dniu 28.10.2019r..pdf
PDFProtokół Nr 35.2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Oleśnie odbytego w dniu 7.11.2019r..pdf
PDFProtokół Nr 36.2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Oleśnie odbytego w dniu 15.11.2019r..pdf
PDFProtokół Nr 37.2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Oleśnie odbytego w dniu 21.11.2019r..pdf
PDFProtokół Nr 38.2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Oleśnie odbytego w dniu 29.1.2019r..pdf
PDFProtokół Nr 39.2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Oleśnie odbytego w dniu 12.12.2019r..pdf
PDFProtokół Nr 40.2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Oleśnie odbytego w dniu 19.12.2019r..pdf
PDFProtokół Nr 41.2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Oleśnie odbytego w dniu 27.12.2019r..pdf
PDFProtokół Nr 42.2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Oleśnie odbytego w dniu 31.12.2019r..pdf
PDFProtokół Nr 43.2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Oleśnie odbytego w dniu 14.01.2020r..pdf
PDFProtokół Nr 44.2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Oleśnie odbytego w dniu 27.01.2020r..pdf
PDFProtokół Nr 45.2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Oleśnie odbytego w dniu 30.01.2020r..pdf
PDFProtokół Nr 46.2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Oleśnie odbytego w dniu 6.02.2020r..pdf
PDFProtokół Nr 47.2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Oleśnie odbytego w dniu 17.02.2020r..pdf
PDFProtokół Nr 48 .2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Oleśnie odbytego w dniu 27.02.2020r..pdf
PDFProtokół Nr 49.2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Oleśnie odbytego w dniu 18.03.2020r..pdf
PDFProtokół Nr 50.2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Oleśnie odbytego w dniu 31.03.2020r..pdf
PDFProtokół Nr 51.2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Oleśnie odbytego w dniu 9.04.2020r..pdf
PDFProtokół Nr 52.2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Oleśnie odbytego w dniu 22.04.2020r..pdf
PDFProtokół Nr 53.2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Oleśnie odbytego w dniu 30.04.2020r..pdf
PDFProtokół Nr 54.2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Oleśnie odbytego w dniu 13.05.2020r..pdf
PDFProtokół Nr 55.2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Oleśnie odbytego w dniu 21.05.2020r..pdf
PDFProtokół Nr 56.2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Oleśnie odbytego w dniu 28.05.2020r..pdf
PDFProtokół Nr 57.2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Oleśnie odbytego w dniu 17.06.2020r..pdf
PDFProtokół Nr 58.2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Oleśnie odbytego w dniu 23.06.2020r..pdf
PDFProtokół Nr 59.2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Oleśnie odbytego w dniu 25.06.2020r..pdf
PDFProtokół Nr 60.2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Oleśnie odbytego w dniu 3.07.2020r..pdf
 

Wersja XML