Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet 2019

PDFUchwała RP Nr IV.18.2019 z dnia 24.01.2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego.pdf
PDFUchwała RP Nr IV.19.2019 r. z dnia 24.01.2019r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego.pdf
PDFUchwała Nr 66.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 7.03.2019r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Oleskiego.pdf
PDFUchwała Nr 71.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 7.03.2019r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Powiatu Oleskiego na 2019 rok.pdf
PDFUchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu Nr 627.2018 z dnia 14.12.2018r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Oleskiego.pdf
PDFUchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu Nr 670.2018 z dnia 14.12.2018r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Oleskiego na 2019 rok.pdf

Wersja XML