Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2018


PDFBALCERZAK Katarzyna.pdf - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach

PDFBAROS Lechosław.pdf - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Praszce

PDFBRYŚ Krzysztof.pdf - Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Praszce

PDFCHWAŁEK Horst.pdf - Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie

PDFFLANK Maciej.pdf - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie

PDFGÓRKA Jolanta.pdf - Dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Oleśnie

PDFHADAM Joachim.pdf - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie

PDFHADAŚ Elżbieta.pdf - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie

PDFKACZOROWSKA Joanna.pdf - Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu

PDFKORZEC Elżbieta.pdf - Kierownik Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie

PDFLEŚNIAK Marek.pdf - Dyrektor Zespołu Szkół w Oleśnie
PDFLEŚNIAK Marek - korekta.pdf

PDFŁAZIK Bogusław.pdf - Dyrektor Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim

PDFMAŁYS Andrzej.pdf - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Radawiu

PDFMIELCZAREK-KOZIOŁEK Dorota.pdf - Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie

PDFPOLAK Elżbieta.pdf - Dyrektor Domu Dziecka w Sowczycach

PDFPROCHOTA Andrzej.pdf - Dyrektor SP ZOZ w Oleśnie

PDFSKRZESZOWSKA Danuta.pdf - Dyrektor SP Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Dobrodzieniu

PDFWLOCZYK Joachim.pdf - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu

Wersja XML