Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenia majątkowe osób upoważnionych do wydawania decyzji w imieniu Starosty za rok 2018

PDFCECOTA Janusz.pdf - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa i Zdrowia

PDFCHLEBOWSKI Mariusz.pdf - Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem

PDFGUCWA Dominik.pdf - Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

PDFGUCWA Dominik - ostatnie.pdf  - Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

PDFHADAM Łukasz.pdf - Z-ca Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu

PDFHOBER Noerbert.pdf - Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego

PDFJANIKOWSKA-MŁYNARCZYK Dorota.pdf - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

PDFKARPIŃSKA Grażyna.pdf   - Naczelnik Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej

PDFKIEŁBUS Grażyna.pdf  - Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie

PDFKRAWCZYK Renata.pdf - Inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu

PDFKRAWCZYK-CHĘCIŃSKA Grażyna.pdf - Kierownik Oddziału Gospodarki Mieniem

PDFPŁACZEK-ZIELONKA Renata.pdf - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

PDFPYZIAK Maciej.pdf - Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu

PDFRYMARCZYK Jolanta.pdf - Inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu

PDFSCHUDY Klaudia.pdf - Kierownik Działu Ewidencji, Świadczeń i Informacji Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie

PDFSTRÓŻNA Dagmara.pdf - Z-ca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

PDFSZYCHOWSKA Bogusława.pdf - Z-ca Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

PDFSZYMAŃSKA Anna.pdf - Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu

PDFWIECHA Andrzej.pdf - Z-ca Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa i Zdrowia

PDFZIENTEK Lidia.pdf - Naczelnik Wydziału Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych

Wersja XML