Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZAWIADOMIENIE wszczęciu postępowania administracyjnego

Starosta Oleski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na podstawie wniosku z dnia 30 maja 2019 r. Adama Jeziorowskiego, w sprawie pozwolenia na budowę budynku obory związanej z hodowlą ściółkową o obsadzie do 60 DJR w miejscowości Wachów na działkach o nr 155 i 156 k.m. 1.

Wersja XML