Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykazy imiennych glosowań z X sesji Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 26.09.2019r.

Obrady rozpoczęto 2019-09-26 o godz. 11:04:09, a zakończono o godz. 13:22:52 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 17 członków:

 1. Roland Fabianek
 2. Stanisław Belka
 3. Leszek Kałwak
 4. Kordian Poniatowski
 5. Krzysztof Chudzicki
 6. Tomasz Szymański
 7. Piotr Rasztar
 8. Sylwia Kus
 9. Jacek Wróbel
 10. Stanisław Grzesik
 11. Barbara Kaczmarczyk
 12. Dionizy Brylka
 13. Krzysztof Antonowicz
 14. Henryk Zug
 15. Janusz Wojczyszyn
 16. Ewa Cichoń
 17. Damian Hutsch

Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. (11:26:00)

Wyniki imienne:

w sprawie załatwienia petycji z dnia 31 lipca 2019 roku złożonej w interesie publicznym w przedmiocie wprowadzenia polityki zarządzania konfliktem interesów, wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za jej egzekwowanie, wprowadzenia mechanizmu kontroli naruszeń tej polityki i określenia konsekwencji za jej nieprzestrzeganie,

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr X/76/2019 w sprawie załatwienia petycji z dnia 31 lipca 2019 roku złożonej w interesie publicznym w przedmiocie wprowadzenia polityki zarządzania konfliktem interesów, wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za jej egzekwowanie, wprowadzenia mechanizmu kontroli naruszeń tej polityki i określenia konsekwencji za jej nieprzestrzeganie. (12:29:00)

Wyniki imienne:

w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie,

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr X/77/2019 w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie. (12:48:00)

Wyniki imienne:

w sprawie zmiany Uchwały nr XX/143/16 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 7 grudnia 2016 roku w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka im. Marii Konopnickiej w Sowczycach,

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr X/78/2019 w sprawie zmiany Uchwały nr XX/143/16 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 7 grudnia 2016 roku w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka im. Marii Konopnickiej w Sowczycach. (12:58:00)

Wyniki imienne:

w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr IX/51/15 z dnia 24 sierpnia 2015 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Oleskiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Górna Prosna",

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr X/79/2019 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr IX/51/15 z dnia 24 sierpnia 2015 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Oleskiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Górna Prosna". (13:02:00)

Wyniki imienne:

w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (13:16:00)

Wyniki imienne:

w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr X/80/2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego. (13:20:00)

Wyniki imienne:

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr IX/2019 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 5 września 2019 roku. (13:22:00)

Wyniki imienne:


Zakończono sesję (13:22:52)

Wersja XML