Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PETYCJA z dnia 2.09.2019 r. w sprawie kontroli realizacji rozkładów jazdy

Informacja o przebiegu postępowania w sprawie rozpatrzenia petycji nr Or.152.4.2019

02.09.2019r. – Wpływ petycji.

PDFPetycja z dnia 2.09.2019 r. w sprawie kontroli realizacji rozkładów jazdy.pdf

04.09.2019r. - Wystąpienie do Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Oleśnie o opinię w sprawie objętej petycją.

04.09.2019r. - Uzyskanie opinii Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Oleśnie.

30.09.2019r. - Udzielenie odpowiedzi wnoszącemu petycję przez Starostę Oleskiego. Petycja załatwiona w sposób negatywny.

 


 

Wersja XML