Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OBWIESZCZENIA dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w celu uzyskania pozwoleń wodnoprawnych

PDFOBWIESZCZENIE dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w celu uzyskania pozwoleń wodnoprawnych.pdf

PDFOBWIESZCZENIE - Decyzja - pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną w ramach projektu ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 45 NA ODCINKU PRASZKA - GRANICA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO.pdf

PDFOBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w ramach zadania BUDOWA OBWODNICY PRASZKI.pdf

PDFOBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w ramach zadania BUDOWA OBWODNICY PRASZKI W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 45.pdf
 

Wersja XML