Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WAŻNA INFORMACJA

W celu zapewnienia pomocy osobom wymagającym wsparcia, w związku
z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2,
w szczególności osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie przypomina o możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego oraz pomocy w ramach interwencji kryzysowej. Osoby
w potrzebie prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel.  34 350 51 25 lub 501 581 147.

Wersja XML