Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PETYCJA z dnia 02.04.2020 r. - w sprawie wprowadzenia lokalnej tarczy antykryzysowej

02.04.2020 r. - Wpływ petycji:(PDFPetycja Or.152.1.2020.pdf)

17.06.2020 r. – Analiza petycji przez Zarząd Powiatu w Oleśnie.

18.06.2020 – Udzielenie odpowiedzi wnoszącemu petycję przez Zarząd Powiatu w Oleśnie. Petycja załatwiona w sposób negatywny.

Wersja XML