Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KOMUNIKAT STAROSTY OLESKIEGO

KOMUNIKAT STAROSTY OLESKIEGO

 

w sprawie ograniczenia wykonywania zadań publicznych w Starostwie Powiatowym w Oleśnie wyłącznie do zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom zgodnie z § 24 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii.

Z  dniem 19 października 2020 roku

wprowadza się ograniczenie bezpośredniej obsługi interesantów.

 

We wszystkich wydziałach Starostwa Powiatowego w Oleśnie załatwianie spraw będzie odbywać się w następujący sposób:

1. Wypełnione i podpisane wnioski wraz z kompletem wymaganych dokumentów oraz z dowodami wpłaty przyjmowane będą wyłącznie:

 

2. W Wydziale Komunikacji i Transportu możliwość osobistego załatwienia sprawy dotyczy wyłącznie rejestracji pojazdów, które odbywać się będzie przy limitowanej liczbie osób wpuszczanych kolejno do budynku.

3. Opłat można dokonywać na rachunki bankowe lub w kasie PKO w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oleśnie:

4. Do dyspozycji interesantów pozostają nr tel. 34 359 78 33, 34 359 78 35, 34 359 78 37

 1. Sekretariat – wew. 500 lub bezpośredni 34 3750600, 34 3750601, e-mail:
 2. Wydział Organizacyjny – wew. 511 lub bezpośredni 34 3750607, e-mail:
 3. Wydział Finansowy – wew. 541 lub bezpośredni 34  3750618 lub e-mail:
 4. Wydział Komunikacji i Transportu:

5. Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej:

6. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – wew. 531 lub bezpośredni 34 3750616, e-mail:

7. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu – wew. 561 lub bezpośredni 34 3750623, e-mail:  

8. Powiatowy Rzecznik Konsumentów – wew. 590 lub bezpośredni 34 3750626, e-mail:

9. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem – ul. Powstańców Śl. 6, 46–300 Olesno:

10. Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa i Zdrowia, ul. Dworcowa 4, 46-300 Olesno

 

 

STAROSTA OLESKI

  Roland Fabianek

Wersja XML