Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KOMUNIKAT Starosty Oleskiego z dnia 27 października 2020 r.

Starosta Oleski informuje, że w celu realizacji przepisu art. 40 a, ust.2, pkt 1, lit. g,i,j  ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276, z późn. zm) nieodpłatne udostępnianie danych dotyczących szczegółowych osnów geodezyjnych, działek ewidencyjnych w zakresie ich identyfikatorów i geometrii oraz danych dotyczących budynków w zakresie ich identyfikatorów, geometrii i rodzaju według Klasyfikacji Środków Trwałych odbywa się za pośrednictwem usługi pobierania danych przestrzennych WFS, dostępnej pod adresem: http://185.253.229.45/cgi-bin/olesno-dane 

Wersja XML