Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Plan postępowań o udzielenie zamówień 2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Opublikowany w Biuletynie Zamówień Publicznych:

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/tender-details/2021%2FBZP%2000000952%2F03%2FP

Plik .pdf do pobrania:

PDF2021_BZP 00000952_03_P.pdf

PDFPlan postępowań o udzielenie zamówień w 2021 roku - wersja 2 - Nieaktualny

PDFPlan postępowań o udzielenie zamówień w 2021 roku - Nieaktualny

Opublikowany na platformie zakupowej:

Profil Nabywcy - Powiat Oleski (platformazakupowa.pl)

Wersja XML