Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja - dostępność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Od 1 czerwca 2021 roku

wszystkie punkty na terenie powiatu oleskiego,

w których świadczona jest

nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja

świadczą pomoc w formie stacjonarnej

zgodnie z dotychczasowym harmonogramem.

Wizyty należy umawiać pod nr tel. 782 356 235

Wersja XML