Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

protokół z otwarcia ofert- zapytanie ofertowe

Protokół z otwarcia ofert

 

Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe - numer postępowania ZSEiO.26.1.2021. Zamówienie wyłączone jest z obowiązku stosowania ustawy Pzp na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2021 r. poz.1129 z późn. zm.)- wartość zamówienia nie jest równa i nie przekracza kwoty 130 000 zł.

Przedmiot zamówienia:  dostawa węgla typu ekogroszek z dowozem do kotłowni Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie

            Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie oraz Komisja przetargowa powołana zarządzeniem dyrektora nr 341 z dnia 22.11.2021 r. informują, że w przedmiotowym postepowaniu złożono 4 oferty, które wpłynęły do 03.12.2021 r. do godz. 1030:

 1. „WĘGLOPASZ’’ Sp. z o.o. ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań, adres do korespondencji: Kancelaria, ul. Fordońska 2/4 (piętro 3) 85-085 Bydgoszcz

Cena zaoferowana w ofercie przedstawia się następująco:

Węgiel typu ekogroszek:

Cena netto – 975,00 zł

Cena brutto – 1199,25 zł

 

 1. USŁUGI TRANSPORTOWE Joachim Poremba, Świercze, ul. Częstochowska 1, 46-300 Olesno

Cena zaoferowana w ofercie przedstawia się następująco:

Węgiel typu ekogroszek:

Cena netto – 1138,21 zł

Cena brutto – 1400,00 zł

 

 1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ATEX Sp. z o.o., ul. Gliwicka 3, 44-145 Pilchowice 

Cena zaoferowana w ofercie przedstawia się następująco:

Węgiel typu ekogroszek:

Cena netto -1600,00 zł

Cena brutto –1968,00 zł

 

 1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „OLESPOL” Sp. z o.o., ul. Sądowa 19, 46-300 Olesno

Cena zaoferowana w ofercie przedstawia się następująco:

Węgiel typu ekogroszek:

Cena netto – 1040,65 zł

Cena brutto – 1280,00 zł

 

Kwota jaką zamierzamy przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to: 98,766 zł brutto ( słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych  )

Podpisy członków Komisji przetargowej:

 1. Przewodnicząca – Julia Hołek      …………………………………………
 2. Członek – Grażyna Brodacka   …………………………………………
 3. Członek – Monika Zagrobelna  ……………………………………….
 4. Członek – Edmund Miglus        ……………………………………….

 

Olesno, dnia 03.12.2021 r.

                                                                                                       ………………………………   

                                                                                                               ( podpis dyrektora )

 

Załączniki- skan protokołu z otwarcia ofert

BMPprotokół z otearcia oferty skan 1.BMP
BMPprotokół z otwarcia ofert skan 2.BMP
 

Wersja XML