Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie finansowe za 2018 r. Zespół Szkół w Oleśnie

Sprawozdania finansowe za 2018 r. Zespołu Szkół w Oleśnie, ul Sądowa 2

PDFBilans j.b 2018r.pdf

PDFfundusz zmian.pdf

PDFGłówne składniki aktywów trwał..pdf

PDFGrunty.pdf

PDFInformacja dodatkowa 2018.pdf

PDFRach.zysków i strat.pdf

PDFstan odpisów aktual. należności.pdf

PDFśrodki trwałe.pdf

PDFWyciąg z danych.pdf

Wersja XML