Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego Nr AB.6743.225.2022 z dnia 18.05.2022 r.

Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego Nr AB.6743.225.2022 z dnia 18.05.2022 r.

 

Zgłoszenie budowa wewnętrznej instalacji gazu Nr AB.6743.225.2022 z dnia 18.05.2022 r.

Lp. 

Numer ewidencyjny

Imię
i Nazwisko
lub
nazwa inwestora

Opis projektowanego obiektu

Adres inwestycji

Data wniesienia sprzeciwu

Informacja
o braku wniesienia sprzeciwu

1.

AB.6743.225.2022 

18.05.2022 r.

GMINA DOBRODZIEŃ

budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego

Szemrowice, ul. Szkolna, Strażacka

dz.nr 147, 343

  nie wniesiono sprzeciwu
Wersja XML