Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania finansowe - STAROSTWO POWIATOWE W OLEŚNIE - 2021

PDFInformacja dodatkowa-Starostwo Powiatowe w Oleśnie 2021.pdf
PDFBilans jednostki-Starostwo Powiatowe w Oleśnie 2021.pdf
PDFRachunek zysków i strat jednostki-Staroswto Powiatowe w Oleśnie 2021.pdf
PDFZałącznik informacja dodatkowa-Starostwo Powiatowe w Oleśnie 2021.pdf
PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki-SAtarostwo Powiatowe w Oleśnie 2021.pdf

Wersja XML