Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikaty

 • KOMUNIKAT Starosty Oleskiego z dnia 27 października 2020 r.

  Brak opisu obrazka
  Starosta Oleski informuje, że w celu realizacji przepisu art. 40 a, ust.2, pkt 1, lit. i,j  ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276, z późn.zm) nieodpłatne udostępnianie danych dotyczących działek ewidencyjnych w zakresie ich identyfikatorów i geometrii oraz danych dotyczących budynków w zakresie ich identyfikatorów, geometrii i rodzaju według Klasyfikacji Środków Trwałych odbywa się za pośrednictwem usługi pobierania danych przestrzennych WFS, dostępnej pod adresem: http://185.253.229.45/cgi-bin/olesno-dane 
  Data publikacji: 27-10-2020 14:31
 • Zmiana godzin pracy Wydziału Komunikacji i Transportu

  Brak opisu obrazka
  Informujemy, iż od dnia 27.10.2020 r. do odwołania obsługa klientów we wtorki będzie skrócona do godziny 1600.
  Data publikacji: 27-10-2020 09:22
 • WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA OBSŁUGI INTERESANTÓW W WYDZIALE GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I GOSPODARKI MIENIEM

  Brak opisu obrazka
     
  Data publikacji: 16-10-2020 08:09
 • Zawiadomienie z dnia 05.10.2020 r.

  Brak opisu obrazka
  Starosta Oleski informuje wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych, że pisemne zastrzeżenia do wyników weryfikacji zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych, zgłaszane w trybie art. 12b ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 276 z późn. zm.) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, powinny być kierowane, stosownie do przepisów art. 63 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), przez elektroniczną skrzynkę podawczą Starostwa Powiatowego w Oleśnie, utworzoną na podstawie przepisów ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2020 r. poz.346). Adres portalu: www.e-puap.gov.pl Skrzynka podawcza: /PowiatOleski/SkrytkaESP
  Data publikacji: 05-10-2020 08:36
 • INFORMACJA

  Brak opisu obrazka
  Starosta Oleski informuje, że z uwagi na migrację danych związanych z wdrożeniem projektu pod nazwą "e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego" mogą wystąpić przerwy w działaniu usługi iKERG. Powyższe działania mają charakter zamierzonych przerw w działaniu systemu iKERG szerzej opisane w § 4 ust. 2 umów o zgłaszanie prac drogą elektroniczną zawartą pomiędzy Starostą Oleskim, a wykonawcami prac geodezyjnych i kartograficznych.
  Data publikacji: 22-09-2020 15:51
 • Zawiadomienie o III przetargu Gosławice

  Brak opisu obrazka
  Data publikacji: 01-09-2020 13:10
 • Wykazy przenumerowanych działek

  Brak opisu obrazka
  Wykazy synchronizacyjne dla działek po przeprowadzonej modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków Dobrodzień - obszar wiejski.  
  Data publikacji: 27-08-2020 10:17
 • Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 840/29 km.3 z działką numer 527/29 km. 3 obręb ewidencyjny Sowczyce

  Brak opisu obrazka
  Data publikacji: 21-07-2020 14:14
 • Informacja Starosty Oleskiego nr GKM-I.6621.39.10.2020 z dnia 03.07.2020 r.

  Brak opisu obrazka
  Informacja Starosty Oleskiego nr GKM-I.6621.39.10.2020 z dnia 03.07.2020 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów  i założenia ewidencji budynków i lokali  dla obrębu ewidencyjnego 0060 – Pludry, jednostka ewidencyjna 160801_5 Dobrodzień - obszar wiejski. PDFInformacja.pdf  
  Data publikacji: 03-07-2020 12:49
 • Zarządzenie Starosty Oleskiego nr 13/2020 z dnia 22.06.2020 r.

  Brak opisu obrazka
  Treść zarządzenia Starosty Oleskiego z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali dla obrębu 0053-Makowczyce oraz trybu postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.   PDFZarządzenie.pdf
  Data publikacji: 25-06-2020 15:16
Wersja XML