Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przyznawanie świadczeń dot. funkcjonowania rodzinnej pieczy zastępczej


DOCKarta udług w sprawie przyznanie środków na utrzymanie lokalu mieszkalnego.doc

DOCKarta usług w sprawie przyznania dodatku na pokrycie zwiększonych kosztów związanych z utrzymaniem dzieck w rodzinie zastępczej.doc

DOCKarta usług w sprawie przyznania dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6. do 18. roku życia.doc

DOCKarta usług w sprawie przyznania jednorazowego świadczenia pieniężnego na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dzieck do rodziny zastępczej.doc

DOCKarta usług w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego na pokrycie kosztów utrzymanie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej.doc

DOCKarta usług w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych.doc

DOCKarta usług w sprawie sporządzania umów o pełnienie funkcji rodziny pomocowej.doc

DOCKarta usług w sprawie sporządzania umów o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej oraz o prowadzenie rodzinnego domu dziecka.doc

DOCKarta usług w sprawie zatrudnienia osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich.doc
 

Wersja XML