Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu

Do wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego, lokalu o innym przeznaczeniu należy przedłożyć:
- wniosek,
- mapkę ewidencyjną,
- wypis z rejestru gruntów,
- operat inwentaryzacyjny lub inwentaryzację budowlaną.

 

Kogo dotyczy:
osób fizycznych lub prawnych sprzedających lokale
Opłaty skarbowe:
za wydanie zaświadczenia opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł, nie dotyczy budownictwa mieszkaniowego wg ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.) na konto Gminy Olesno nr  49 1050 1171 1000 0005 0060 5894 .
 
Podstawa prawna:
zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. - o własności lokali (Dz.U. z 2020 r. poz. 532 z późn. zm.)
 
Czas oczekiwania na załatwienie:
sprawa załatwiana w terminie ok. 1 tygodnia od złożenia kompletnego (sprawdzonego) wniosku
Wynik sprawy (sposób załatwienia - odbioru dokumentów):
wydanie zaświadczenia

 
 

 
 
 
Wersja XML