Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem - DRUKI DO POBRANIA

proszę otwierać za pomocą Acrobat Reader
PDFFormularz P - Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.pdf
PDFFormularz EGiB - Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencji gruntów i budynków.pdf
PDFZgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków.pdf
PDFWniosek o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.pdf
DOCWniosek o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.doc
PDFZgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.pdf
DOCXZgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.docx
DOCFormularz NK - Wniosek o przeprowadzenie narady koordynacyjnej.doc
PDFFormularz NK - Wniosek o przeprowadzenie narady koordynacyjnej.pdf
DOCWniosek o wydanie zaświadczenia.doc
PDFWniosek o wydanie zaświadczenia.pdf
PDFZgloszenie prac geodezyjnych.pdf
XLSXZgloszenie prac geodezyjnych.xlsx
DOCIKERG_2021 wniosek o zawarcie umowy.doc
DOCIKERG_2021 wniosek o dodatkowe konta.doc
DOCiKomornik_2021 wniosek o zawarcie umowy.doc
DOCiProjektant_2021 wniosek o zawarcie umowy.doc
DOCiProjektant_2021 wniosek o dodatkowe konta.doc
DOCiRzeczoznawca_2021 wniosek o zawarcie umowy.doc
 

Wersja XML