Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem - DRUKI DO POBRANIA

PDFFormularz NK.pdf - WNIOSEK O PRZEDŁOŻENIE PROJEKTU NA NARADĘ KOORDYNACYJNĄ

PDFFormularz ZG.pdf - ZGŁOSZENIE PRAC GEODEZYJNYCH

PDFformularz_egib.pdf - WNIOSEK O WYDANIE: WYPISU / WYPISU I WYRYSU / WYRYSU Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

PDFformularz_p.pdf - WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

PDFFormularz_P1.pdf - Uszczegółowienie wniosku o udostepnienie zbiorów danych bazy danych EGiB

PDFFormularz_P2.pdf - Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów,
zestawień tworzonych na podstawie bazy danych EGiB

PDFFormularz_P3.pdf - Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie mapy ewidencji gruntów i budynków
lub mapy zasadniczej

PDFFormularz_P4.pdf - Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie rejestru cen i wartości nieruchomości

PDFFormularz_P5.pdf - Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych GESUT

PDFFormularz_P6.pdf - Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych BDSOG

PDFFormularz_P7.pdf - Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych bazy danych BDOT500

PDFFormularz_P8.pdf - Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie innych materiałów

 

Wersja XML