Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem - DRUKI DO POBRANIA

PDFFormularz P - Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.pdf - proszę otwierać za pomocą Acrobat Reader

PDFFormularz EGiB - Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencji gruntów i budynków.pdf

PDFZgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków.pdf

PDFWniosek o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.pdf

DOCWniosek o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.doc

PDFZgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.pdf
DOCXZgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.docx

DOCFormularz NK - Wniosek o przeprowadzenie narady koordynacyjnej.doc

PDFFormularz NK - Wniosek o przeprowadzenie narady koordynacyjnej.pdf

DOCWniosek o wydanie zaświadczenia.doc
PDFWniosek o wydanie zaświadczenia.pdf

PDFZgloszenie prac geodezyjnych.pdf

XLSXZgloszenie prac geodezyjnych.xlsx

  

 


 

 

 

 

Wersja XML