Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SKIEROWANIE DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO_LECZNICZEGO W DOBRODZIENIU

W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2012 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (Dz. U. z 2012 r., poz. 731)

Starostwo Powiatowe w Oleśnie informuje, że:

wniosek o skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego składa się

do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,

tj. lekarza, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym im. Królowej Karoli, 46-380 Dobrodzień, ul. Oleska 5, tel.: 34/357 55 43, fax: 34/351 08 83.

 

Wymagane dokumenty do złożenia wniosku i skierowania do ZOL-u:

PDFwniosek_zol.pdf

PDFskierowanie.pdf

PDFskala.pdf

PDFwywiad i zaświadczenie.pdf

- decyzja o przyznaniu emerytury lub renty (po waloryzacji), albo zasiłku stałego

- kserokopia dowodu osobistego

 

Wersja XML