Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie Polski

 


WYMAGANE DOKUMENTY


Do wglądu:

Do odbioru dowodu rejestracyjnego należy przedstawić następujące dokumenty:

Istnieje możliwość telefonicznego uzgodnienia terminu odbioru dowodu rejestracyjnego.


OPŁATY


Opłatę komunikacyjną należy dokonać w kasie lub na konto bankowe Powiatu Oleskiego, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21, nr 29 1020 3668 0000 5902 0015 6729

  Samochód 180,50 zł  (178,50 zł + 2,00 zł O. E.)
  Ciągnik rolniczy, Motocykl, Przyczepa, 121,50 zł  (120,00 zł + 1,50 zł O. E.)
  Motorower 111,50 zł  (110,00 zł + 1,50 zł O. E.)

W przypadku pojazdów zarejestrowanych dotychczas w tutejszym urzędzie i posiadających tablice tzw. "białe", spełniające wymogi rozporządzenia właściciel pojazdu wnioskując o rejestrację z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego - uiszcza opłatę w wysokości 81,00 zł ( 80,00 zł + 1,00 zł O. E.) - dla wszystkich rodzajów pojazdów.


MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY


Wydział Komunikacji i Transportu (pokój nr 16)

Osoby odpowiedzialne: Maksymilan Antkowiak, Łukasz Hadam, Beata Matysiok, Jolanta Rymarczyk, Lidia Skorupa, Anna Szymańska,

ul. Pieloka 21

46-300 Olesno

tel. 34/359-78-33 wew. 522

e-mail:

godziny urzędowania:

poniedziałek: 7.30 -15.30

wtorek: 7.30 -17.00*

 *po godzinie 15.00 załatwiane będą sprawy niewymagające uiszczenia opłaty, kasa czynna jest w godz. 8.00 - 15.00

środa: 7.30 -15.30

czwartek: 7.30 -15.30

piątek: 7.30 -15.00


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY


Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa.


WYNIK SPRAW (SPOSÓB ZAŁATWIENIA-ODBIÓR DOKUMENTÓW)


Rejestracja pojazdu lub odmowa rejestracji następuje w drodze decyzji administracyjnej. Odbiór w Wydziale Komunikacji i Transportu, pok.16.


TRYB ODWOŁAWCZY


Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Oleskiego.


DODATKOWE INFORMACJE


 

 

 

Wersja XML